Πριν μερικά χρόνια ανακαλύφθηκε το χρώμα που αλλάζει ανάλογα με το ρεύμα που δέχεται και να που η NISSAN το χρησιμοποιεί πρώτη !!
Δείτε κυρίες και κύριοι το πρώτο αυτοκίνητο που αλλάζει χρώμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ !!

With the flick of a switch, the color of this Nissan will change to match your mood or your outfit. The designers and engineers have worked out a way to rearrange the molecules in the paint so that when an electric current passes through them, the eyes perceive a different color. The colors can be controlled by the drivers. Since it requires electricity, the default color is white. They have developed a “paramagnetic” paint coating, which is a unique polymer layer that features iron oxide particles that are applied to the vehicle’s body. When an electric current is applied to the polymer layer, the human eye then interprets the crystals in the polymer as different colors. Depending on the level of current and the spacing of the crystals, a wide range of colors can be selected by the driver. A steady current is needed to maintain the color effect, thus the paramagnetic paint doesn’t work when the vehicle is turned off and hence the vehicle switches back to a default white color.

Share

By moschos

This is me :)

One thought on “Nissan first to use ELECTRONIC COLOR”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.