Το iStat Menus προσθέτει μια σειρά από έξτρα μενού στην menu bar του MAC OS X δίνοντας σας την δυνατότητα να παρακολουθείτε realtime μια σειρά από σχεδόν ολες τις πτυχές του συστήματος (από χρήση της μνήμης, δραστηριότητα του δίσκου, δραστηριότητα του δικτύου, cpu, fan speed, watts και αρκετά ακόμη)

Οι πληροφορίες από τους αισθητήρες του Mac, όπως θερμοκρασία, μπορούν να παρουσιαστούν στην μπάρα μενού άλλα μπορείτε ακόμη να ρυθμίσετε την ταχύτητα των ανεμιστήρων από το iStat menus. Εάν χρησιμοποιείτε MacBook, μπορείτε να έχετε ενεργοποιημένες και τις πληροφορίες τις μπαταρίας.

Το iStat Menus παρουσιάσει επίσης αναλυτικότατα τις πληροφορίες για την δραστηριότητα του δικτύου σας και των σκληρών δίσκων, τον διαθέσιμο ελεύθερο χώρο στους δίσκους και δυνατότητα eject και View with Finder σε όλους τους δίσκους. Στο μενού χρήσης μνήμης και στις πληροφορίες του επεξεργαστή, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται τα πέντε πιο απαιτητικά σε μνήμη ή σε cpu προγράμματα.

Το πρόγραμμα μπορεί να ρυθμιστεί σε μεγάλο βαθμό με μια μεγάλη ποικιλία κατάστασης προβολής και την επιλογή αλλαγής στυλ, χρωμάτων και του μεγέθους των πλαισίων.

Αν θέλετε ανα πάσα στιγμή να είσαστε ενήμεροι για το ότι συμβαίνει στο Mac σας, κατεβάστε το iStat menus..!!

http://bjango.com/mac/istatmenus

 


Share

By moschos

This is me :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.