Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2009 στις 01:31:30 ακριβώς (Ελληνικό timezone) θα είναι η ώρα 1234567890 στα συστήματα UNIX.
Οσοι έχετε κάποιο αξιοπρεπές μηχάνημα (πχ MAC ή LINUX) ανοίξτε το terminal και τρέξτε το παρακάτω perl script για να δείτε και απο μόνοι σας οτι η ώρα 1234567890 πλησιάζει…!!!

perl -e 'print scalar localtime(1234567890),"\n";'

Share

By moschos

This is me :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.