Τα Γλωσσικά Εργαλεία της NeuroLINGO υποστηρίζουν τους χρήστες του MS Office κατά τη συγγραφή και επιμέλεια νεοελληνικών κειμένων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα για ορθογραφικό έλεγχο και διόρθωση (Ορθογράφος), αυτόματο συλλαβισμό (Συλλαβιστής) και ανάκληση συνωνύμων και αντιθέτων (Θησαυρός)

Ορθογράφος
Συμβουλεύεται περισσότερα από ένα λεξικά (της νέας ελληνικής και της αγγλικής), με συνολικό μέγεθος ~1.500.000 λεκτικών τύπων. Το κυρίως λεξικό της νέας ελληνικής περιέχει ~1.200.000 τύπους λέξεων του κοινού λεξιλογίου. Τα δευτερεύοντα λεξικά της νέας ελληνικής περιέχουν ~10.000 τοπωνύμια, τύπους με συχνή εμφάνιση σε δημο- σιογραφικά και λογοτεχνικά κείμενα, συντομογραφίες, ακρωνύμια, αρκτικόλεξα κτλ. Το λεξικό της αγγλικής περιέχει ~200.000 λεκτικούς τύπους, οι οποίοι χρησιμεύουν στη διόρθωση αγγλοελληνικών κειμέ- νων σε περιπτώσεις που η αυτόματη ανίχνευση της γλώσσας δεν είναι αποτελεσματική.
Βασίζεται σε νέες εξειδικευμένες δομές και αλγορίθμους και είναι αισθητά ταχύτερος και ακριβέστερος σε σχέση τόσο με τις προηγού- μενες εκδόσεις του όσο και με τον ελληνικό ορθογράφο του MS Office που διατίθεται από τη Microsoft.

Συλλαβιστής
Χρησιμοποιεί ένα σύνολο κανόνων συλλαβισμού, καθώς και ένα μικρό λεξικό εξαιρέσεων για τις περιπτώσεις όπου ο συλλαβισμός θα οδηγούσε σε αλλαγή νοήματος, π.χ. ή-πια (έναντι του ή-πι-α), λό-για (έναντι του λό-γι-α), δό-λιος (έναντι του δό-λι-ος) κ.ο.κ.
Συλλαβίζει σωστά όλους τους λεκτικούς τύπους που περιλαμβάνονται στο κυρίως λεξικό του Ορθογράφου, ενώ για τους άγνωστους τύπους το αναμενόμενο ποσοστό λάθους δεν ξεπερνά το <0.3% και αφορά τη διαχείριση της συνίζησης σε συγκεκριμένους συνδυασμούς φωνηέ- ντων.

Θησαυρός
Προτείνει συνώνυμα και αντίθετα για περισσότερες από 22.000 λέξεις.
Επιλέγει την κλιτική μορφή των συνωνύμων και αντιθέτων ανάλογα με την κλιτική μορφή της λέξης που αναζητά ο χρήστης, με τη βοήθεια του Μορφολογικού Λεξικού της NeuroLINGO. Παρουσιάζει τα συνώνυμα και τα αντίθετα ομαδοποιημένα ανά σημασία.

Συμβατότητα:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι συμβατό αποκλειστικά με το Microsoft Office 2008 σε υπολογιστές Apple

Share

By moschos

This is me :)

One thought on “NeuroLingo ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γλωσσικά εργαλεία για MS Office 2008 (MacOS X)”
  1. ΘΕΛΩ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.