Σε ισχύ η θερινή ώρα από τα ξημερώματα #daylight #saving #time

  • Home
  • General
  • Σε ισχύ η θερινή ώρα από τα ξημερώματα #daylight #saving #time

Σε ισχύ η θερινή ώρα από τα ξημερώματα #daylight #saving #time

 

 
Μην ξεχάσετε στις 03:00 τα ξημερώματα να μετακινήσετε τους δείκτες ή τα ψηφιακά σας ρολόγια μία ώρα μπροστά ( 04:00 )

Η θερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.
Share
Tags time


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.