Μέχρι σήμερα ήξερα το beach, bitch..  έμαθα τι σημαίνει και bleachbleach.jpg

Share

By moschos

This is me :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.