Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός δέχεται καθημερινά δεκάδες καταγγελίες από πολίτες για κρούσματα φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, παράνομου πλουτισμού. Καταγγελίες οι οποίες άλλοτε είναι επώνυμες και άλλοτε ανώνυμες. Άλλες γίνονται μέσω e–mail, άλλες με ταχυδρομική επιστολή και ορισμένες τηλεφωνικά. Πολλές από τις καταγγελίες αυτές  αξιοποιούνται από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ και του ΣΔΟΕ και μετά από  έρευνες  αποκαλύπτονται μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει φέτος να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τις καταγγελίες των πολιτών στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, του παράνομου πλουτισμού και του μαύρου χρήματος προχωρώντας στη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται όλες οι αναφορές για κρούσματα παραβάσεων.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του έτους και  θα υποδέχεται τις καταγγελίες των πολιτών οι οποίες μπορεί να είναι επώνυμες ή ανώνυμες. Μέσω τους συστήματος οι καταγγελίες θα ελέγχονται, θα φιλτράρονται και θα εντοπίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες θα δίνεται άμεσα η εντολή ελέγχου

Πώς θα γίνονται οι καταγγελίες

Σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα οι πολίτες θα αναγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία για το είδος και το χρόνο της φορολογικής παράβασης καθώς και για την ταυτότητα του παραβάτη. Οι πληροφορίες μπορεί να προέρχονται από τρίτους είτε από τη δική τους εμπειρία. Για παράδειγμα θα μπορούν να καταγγέλλουν μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία που δεν κόβει αποδείξεις. Η καταγγελία θα βαθμολογείται ανάλογα με τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία των αναφορών για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα οδηγούνται άμεσα σε εξονυχιστικό έλεγχο.

Σήμερα στο ΣΔΟΕ φθάνουν καθημερινά «βροχή» από καταγγελίες οι οποίες αξιολογούνται και βαθμολογούνται από ειδική επιτροπή προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ανίχνευση και τον εντοπισμό μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην επιτροπή, με τον αριθμό 0 αξιολογούνται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον οι οποίες τίθενται στο αρχείο, με το αριθμό 1 η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος, με τον αριθμό 2 η πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ο αριθμός 3 δίνεται σε πληροφορία που θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου ενώ ο αριθμός 4 σημαίνει πως η πληροφορία απαιτεί ειδικό χειρισμό. Κάθε πληροφορία περνά από τρία ακόμη φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Στη συνέχεια πιάνουν δουλειά οι ελεγκτές οι οποίοι αναλαμβάνουν την έρευνα των υποθέσεων.

Πέραν της πλατφόρμας για τις καταγγελίες η ΑΑΔΕ προχωρά στην ενοποίηση των συστημάτων

Πώς θα γίνονται οι καταγγελίες

Σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα οι πολίτες θα αναγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία για το είδος και το χρόνο της φορολογικής παράβασης καθώς και για την ταυτότητα του παραβάτη. Οι πληροφορίες μπορεί να προέρχονται από τρίτους είτε από τη δική τους εμπειρία. Για παράδειγμα θα μπορούν να καταγγέλλουν μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία που δεν κόβει αποδείξεις. Η καταγγελία θα βαθμολογείται ανάλογα με τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία των αναφορών για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα οδηγούνται άμεσα σε εξονυχιστικό έλεγχο.

Σήμερα στο ΣΔΟΕ φθάνουν καθημερινά «βροχή» από καταγγελίες οι οποίες αξιολογούνται και βαθμολογούνται από ειδική επιτροπή προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ανίχνευση και τον εντοπισμό μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην επιτροπή, με τον αριθμό 0 αξιολογούνται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον οι οποίες τίθενται στο αρχείο, με το αριθμό 1 η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος, με τον αριθμό 2 η πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ο αριθμός 3 δίνεται σε πληροφορία που θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου ενώ ο αριθμός 4 σημαίνει πως η πληροφορία απαιτεί ειδικό χειρισμό. Κάθε πληροφορία περνά από τρία ακόμη φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Στη συνέχεια πιάνουν δουλειά οι ελεγκτές οι οποίοι αναλαμβάνουν την έρευνα των υποθέσεων.

Πέραν της πλατφόρμας για τις καταγγελίες η ΑΑΔΕ προχωρά στην ενοποίηση των συστημάτων Taxis, taxisnet και Elenxis. που θα δώσει τη δυνατότητα στους ελεγκτές να αποκτήσουν αυτόματη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν την εισοδηματικά και περιουσιακή κατάσταση των φορολογούμενων και θα συμβάλλει στην την επιτάχυνση και διεύρυνση των ελέγχων.

Οι νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές

 Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το 2022 για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων προβλέπει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

–          Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς.

–          Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής.

–          Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.

–          Ανάπτυξη εφαρμογής κινητών συσκευών για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

–          Υλοποίηση Αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων.

–          Επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων).

–          Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση οφειλών και ρυθμίσεων. Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων -ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών. Νέο πλαίσιο ενημέρωσης για τη τήρηση ρυθμίσεων. Προτεραιοποίηση λήψης αναγκαστικών μέτρων.

–          Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας.

–          Πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets. Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους.

–          Εφαρμογή για τον έλεγχο αποδείξεων ταμειακών μηχανών και μέσω σάρωσης (QR code).

[ Πηγή : https://www.ot.gr ]

Share

By moschos

This is me :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.