Την απλοποίηση της ελληνικής γραφής ζητά ο κύπριος ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης, με σχετική εισήγηση που υπέβαλε προς τον υπουργό Παιδείας της Κύπρου Ανδρέα Δημητρίου. Την πρόταση του κοινοποίησε και στους Έλληνες ευρωβουλευτές.

Ο κ. Ματσάκης προτείνει στον Κύπριο υπουργό τη σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής γλωσσολόγων, οι οποίοι θα μπορούσαν, εμπεριστατωμένα να ενδιατρίψουν επί του θέματος και να δώσουν μια επιστημονικά έγκυρη πρόταση για τον εκμοντερνισμό/ απλοποίηση της Ελληνικής γραφής.

Στην επιστολή του ο Κύπριος ευρωβουλευτής παραθέτει ως "τροφή για σκέψη" τα εξής:

1. Να καταργηθούν τα γράμματα "η" και "υ" και να αντικατασταθούν από το γράμμα "ι".

2. Να καταργηθεί το γράμμα "ω" και να αντικατασταθεί από το γράμμα "ο".

3. Να καταργηθούν οι εξής συνδυασμοί γραμμάτων και να αντικατασταθούν ως εξής: "αι"—> "ε", "ει"—>"ι", "οι—>ι", "υι"—>ι", "αυ"—>"αβ", "ευ"—>"εβ"

4. Να καταργηθεί η χρήση του "γγ" και να αντικατασταθεί από το "γκ".

5. Να καταργηθεί το τελικό γράμμα "ς" και να αντικατασταθεί από το γράμμα "σ".

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αλλαγών, αναφέρει ο .ευρωβουλευτής, το Ελληνικό αλφάβητο θα έχει μόνο 21γράμματα (α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν , ξ , ο , π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ) και ένα μόνο δίψηφο (το "ου").

 

Ο κ. Ματσάκισ ιποστιρίζι ότι ι απλοπίισι τισ Ελινικίσ γραφίσ "καθίστατε αναγκέα μέσα στα πλέσια μιασ τάσισ ενοτικίσ πορείασ τον γλοσόν στιν Εβροπαϊκί Ένοσι. Επιπλέον, μια τέτια αλαγί θα καταστίσι τιν Ελινικί γραφί πιο απλί κε πολύ πιο εύχριστι. Ιδιέτερα όσον αφορά τιν χρίσι ιλεκτρονικού ιπολογιστί κε σε σχέσι με μεγάλο αριθμό ατόμον που έχουν διάφορεσ μορφέσ δισλεξίασ".

Πηγή: skai.gr

 

 

Share

By moschos

This is me :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.