Επιτέλους μετά από 1,5 χρόνο απουσίας το Επίσημο Ασύρματο Δίκτυο Αλεξανδρούπολης σήκωσε και πάλι διακόπτες και εκπέμπει ελεύθερα για όλους!
1ος επίσημος κόμβος: ap.faros.awn
SSID: AWN::ap.faros.

 

Το Ασύρματο Δίκτυο Αλεξανδρούπολης είναι μία μη κερδοσκοπική προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός κοινοτικού ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Με τη χρήση της φτηνής ασύρματης τεχνολογίας ξεφεύγουμε από τις τεχνητές δυσκολίες που επιβάλουν οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών για να εμποδίζουν την δημιουργία ενός πραγματικά φτηνού Ασύρματου Δικτύου. Χρησιμοποιούμε την ευρέως διαθέσιμη και καθιερωμένη τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων την οποία λειτουργούμε στην ελεύθερη συχνότητα των 2.4GHz, με σκοπό τη δημιουργία ενός ελεύθερου, τοπικής κυριότητας, ασύρματου κορμού. Το AWN δεν είναι ένα απλό τοπικό ασύρματο δίκτυο για το σπίτι ή τη δουλειά σου, αλλά ένα κοινοτικό Ασύρματο Δίκτυο. Δεν είναι άλλος ένας προμηθευτής υπηρεσιών στον οποίο πρέπει να πληρώνουμε μηνιαίους λογαριασμούς, αντιθέτως είναι ένα δίκτυο κοινοτικής κυριότητας. Η ασύρματη τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τα μέλη του AWN, δημιουργεί την πρώτη υποδομή τηλεπικοινωνιών που όχι μόνο είναι φτηνή, αλλά ευρέως διαθέσιμη και εύκολα χρησιμοποιούμενη έτσι ώστε τώρα είναι πραγματικά δυνατό για ένα δίκτυο να αναπτυχθεί από τους απλούς χρήστες της κοινότητάς μας, βασισμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου σε έναν θαυμάσιο συνδυασμό προσωπικού ενδιαφέροντος και κοινοτικού πνεύματος.

 

Alexandroupolis Wireless Network

http://users.otenet.gr/~dolcevii/

Share

By moschos

2 thoughts on “Ασύρματο Δίκτυο Αλεξανδρούπολης”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.