Μέτρα για την στήριξη του τουρισμού ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, μετά το πέρας της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής για το θέμα.

Ο κ. Καραμανλής επανέλαβε ότι είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, η θωράκιση της οικονομίας έναντι της κρίσης, ενώ σημείωσε ότι ο τουρισμός είναι ένας στρατηγικός τομέας για την ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα αυξηθούν οι δαπάνες προβολής της χώρας κατά 50%, θα μειωθεί το ΕΤΑΚ σε 0,33 τοις χιλίοις για τα κτίρια και τα οικόπεδα για το 2009 και 2010. Επίσης, ανακοίνωσε την αναστολή για ένα έτος της εισφοράς δανείων τουριστικών επιχειρήσεων, ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα ενισχυθούν μέσω του Δ ΚΠΣ, ότι θα μειωθεί το τέλος επιβάρυνσης παρεπιδημούντων σε 0,5% και ότι οι ΟΤΑ θα αντικαταστήσουν αυτούς τους πόρους με κονδύλι από τα τέλη κυκλοφορίας.

Ο κ. Καραμανλής εξήγγειλε την άμεση επιστροφή του οφειλόμενου ΦΠΑ από τις ΔΥΟ στις τουριστικές επιχειρήσεις και ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για ποσά ως 350.000 ευρώ.

Επίσης ο πρωθυπουργός ανέφερε πως το εποχικό επίδομα ανεργίας μετατρέπεται σε επίδομα ανεργίας και ότι θα αυξηθεί ο αριθμός δικαιούχων του ΟΕΚ για τα τουριστικά προγράμματα. Τέλος, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι θα υπάρξει μέριμνα για την ενίσχυση των ξενοδοχείων στο κέντρο της Αθήνας.

 

Share

By moschos

This is me :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.