Μείωση επιτοκίων από την Alpha Bank

  • Home
  • Greece
  • Μείωση επιτοκίων από την Alpha Bank

Μείωση επιτοκίων από την Alpha Bank

Η Alpha Bank λαμβάνοντας υπ’ όψιν την μείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης μειώνει:

  • το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (ΕΔΕ) Επιχειρηματικών Δανείων κατά 0,50%
  • τα σταθερά επιτόκια Στεγαστικών Δανείων κατά 0,50%
  • τα επιτόκια Πιστωτικών Καρτών έως 0,50%
  • τα επιτόκια Καταθέσεων έως 0,50%

Τα επιτόκια χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και ιδιωτών (στεγαστικών δανείων) τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσεως το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης ή τα διατραπεζικά επιτόκια Euribor, Libor αναπροσαρμόζονται αυτομάτως.

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.