Σε φορολογικό «κλοιό» τα Airbnb 

  • Home
  • Greece
  • Σε φορολογικό «κλοιό» τα Airbnb 

Σε φορολογικό «κλοιό» τα Airbnb 

Με συντελεστές έως και 45% αναμένεται να φορολογηθούν και φέτος τα εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί από βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb εντός του 2021 και θα πρέπει να δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, η υποβολή των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Απριλίου.

Για μια ακόμα χρονιά τα εισοδήματα από Airbnb θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που φθάνουν έως και 45%. Ωστόσο, από το φόρο θα αφαιρεθεί ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.

Τα εισοδήματα από ακίνητα που αποκτήθηκαν το 2021 μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης φορολογούνται ως εξής:

• 15% στα πρώτα 12.000 ευρώ του καθαρού εισοδήματος.
• 35% στα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.
• 45% στο πάνω από τα 35.000 ευρώ τμήμα του καθαρού εισοδήματος.

Ποιους κωδικούς στις φορολογικές δηλώσεις πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Τα εισοδήματα από ακίνητα τύπου Airbnb θα πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε2 και μετά θα μεταφερθούν αυτόματα στο έντυπο Ε1. Οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στους εξής κωδικούς:
• Στον κωδικό 60 δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking κ.λπ.),
• Στον κωδικό 61 της στήλης δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking κ.λπ.) κατά το φορολογικό έτος 2021.
• Στον κωδικό 63 «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας» δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από την υπηρεσία στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1.

Σαρωτικοί έλεγχοι

Με στόχο να εντοπιστούν όσοι κρύβουν από την Εφορία τα εισοδήματα που εισπράττουν από την εκμίσθωση των ακινήτων τους, η ΑΑΔΕ προγραμματίζει εκτεταμένες διασταυρώσεις στα μισθώματα των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τα στοιχεία που θα εμφανίσουν οι φορολογούμενοι στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Οι φορολογούμενοι που έχουν εντάξει τα ακίνητά τους σε πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, έπρεπε να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 για το έτος 2021, αλλά και να δηλώσουν τυχόν λάθη στις προσωρινές δηλώσεις.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) τότε αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία των ακινήτων και των «Διαχειριστών» και οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις.

Τα πρόστιμα

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα τα οποία ξεκινούν από 5.000 και μπορεί να φθάσουν έως 20.000 ευρώ.

Το αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβάλλεται για κάθε μία από τις εξής παραβάσεις:

• Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
• Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.
• Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Share


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.