2,67 δισ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα με το 4ο ΚΠΣ.

  • Home
  • Greece
  • 2,67 δισ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα με το 4ο ΚΠΣ.

2,67 δισ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα με το 4ο ΚΠΣ.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (θα λέγεται πλέον ΕΣΠΑ 2007 – 2013). Όπως εξήγησε μετά την ολοκλήρωση της κυβερνητικής επιτροπής που είχε το ίδιο αντικείμενο συζήτησης, "ξεκινάμε από την ελληνική περιφέρεια, διότι είναι ένα πρόγραμμα που αφορά την ελληνική περιφέρεια.

Αφορά τις νέες τεχνολογίες, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, αφορά τις υποδομές της χώρας. Είναι σωστό και πρέπον να παρουσιαστεί αυτό το πρόγραμμα στην ελληνική περιφέρεια". Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 20,5 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 2,67 δισ. ευρώ θα οδεύσουν απευθείας στον Βορρά, μέσω του περιφερειακού προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης, ενώ σημαντικά πρόσθετα ποσά θα δοθούν στην περιοχή από τα προγράμματα των υπουργείων για τους μεγάλους οδικούς άξονες, το μετρό, το σιδηρόδρομο, τη χρηματοδότηση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση πλέον θέτει ως βασικό στόχο την πραγματική εκκίνηση του ΕΣΠΑ, αφού μέχρι στιγμής βρίσκεται στα… χαρτιά. Ο νόμος υλοποίησης του καθυστέρησε να ψηφιστεί λόγω των εκλογών και πλέον εκκρεμούν μία σειρά από .υπουργικές αποφάσεις και η σύσταση δεκάδων υπηρεσιών, ώστε να αρχίσουν να έρχονται οι χρηματοδοτήσεις. Σύμφωνα με την εισήγηση που παρουσιάστηκε στην Κυβερνητική Επιτροπή, η υλοποίηση του θα έχει ξεκινήσει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, συγκροτούνται οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και ξεκινούν οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης αλλά και η ενημέρωση όλων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης.

Επίσης, εντός του πρώτου τριμήνου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την ενεργοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Πολλά χρήματα για τις πόλεις, λίγα για την περιφέρεια είναι ο πρώτος απολογισμός του προγράμματος που θα "τρέξει" σε περιφερειακό επίπεδο έως το 2013 στη Βόρεια Ελλάδα. Από τα 2,7 δισ. ευρώ κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονται για το πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, τα αστικά κέντρα θα λάβουν 1,8 δίσ. ευρώ, οι ορεινοί όγκοι 503 εκατ. ευρώ, τα νησιά 28,8 εκατ. ευρώ, οι αγροτικές περιοχές 269,7 εκατ. ευρώ και οι αραιοκατοικημένες περιοχές 59,3 εκατ. ευρώ.

ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΘΕ ΚΛΑΔΟΣ
Οι μεταφορές θα λάβουν 629,87 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε σιδηρόδρομους, αυτοκινητόδρομους, εθνικές και άλλες οδούς, αστικές μεταφορές και λιμένες.

– Στην ενέργεια θα δοθούν 84,4 εκατ. ευρώ (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, πετρελαϊκά προϊόντα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ά.).

– Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 561,68 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, την επεξεργασία υδάτων, την ποιότητα αέρα, τον έλεγχο ρύπανσης κτλ,

– Τουρισμός 39,03 ευρώ (προώθηση τόπων φυσικού κάλλους, προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς, βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών).

– Πολιτισμός 198 εκατ. ευρώ (διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών).

 – Αστική και αγροτική αναγέννηση 140,47 εκατ ευρώ.

– Επένδυση σε κοινωνικές υποδομές 437,56 εκατ ευρώ (εκπαίδευσης, υγείας).

– Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 269,01 εκατ. ευρώ (κέντρα ερευνών, μεταφορά τεχνογνωσίας σε εταιρείες, επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, χρηματοδότηση επιχειρήσεων).

– Κοινωνία της πληροφορίας 275,3 εκατ. ευρώ (ευρυζωνίκά δίκτυα, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ.) Στόχος για την περίοδο 2007-2013 είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή.

Αυτήν τη στιγμή τα πράγματα για τη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι πολύ καλά:

Η ασθενής ανταγωνιστικότητα που χαρακτηρίζει γενικά την οικονομία της Μακεδονίας-Θράκης έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη συμβολή της στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Όπως αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα της περιοχής, η σωστή αξιοποίηση των χρημάτων αυτών είναι πολύ σημαντική για να αντιμετωπίζει η περιοχή μία σειρά από σημαντικές απειλές όπως: Τον ανταγωνισμό από την απελευθέρωση του εμπορίου και τη διεύρυνση της Ε.Ε. Τη μετακίνηση παραγωγικών μονάδων έντασης εργασίας σε όμορες χώρες και περιφέρειες. Τις αλλαγές στο παραγωγικό περιβάλλον του πρωτογενούς τομέα λόγω της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

" Τη συνεχιζόμενη μείωση της ανταγωνιστικότητας στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Β. Ελλάδας. – Καθυστέρηση στην υλοποίηση ενεργειακών συμφωνιών και στην υιοθέτηση πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

 – Αύξηση της διαρροής επιστημονικού δυναμικού υψηλού επιπέδου στο εξωτερικό.

– Δημογραφική γήρανση και επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήματος.

– Παράνομη εισροή μεταναστών που δημιουργεί πιέσεις στην αγορά εργασίας, ενώ ενέχει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης των μεταναστών αυτών.

 – Δυναμική είσοδος νέων ανταγωνιστών στο χώρο του τουρισμού.

Ειδικά για την Κεντρική Μακεδονία, επισημαίνεται ως πρόσθετος κίνδυνος η πιθανή αδυναμία αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης προς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας και ο "σκληρός" διεθνής ανταγωνισμός των προορισμών παραθαλάσσιου και παραθεριστικού τουρισμού.

Στη Δυτική Μακεδονία, επισημαίνεται η απειλή, η συνεχιζόμενη μείωση της ανταγωνιστικότητας, η υπερβολική αξιοποίηση των φυσικών πόρων με ενδεχόμενη υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του χώρου και οι εξαρτήσεις σε κρίσιμους τομείς (οικονομική δραστηριότητα, υγεία, παιδεία) από τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τέλος, ως απειλή, καταγράφεται η απώλεια πρόσβασης στη Θεσσαλονίκη και η απουσία γενικού σχεδιασμού και στήριξης που θέτει και κίνδυνο απώλειας πόρων. Καταγράφεται επίσης ο συνεχώς αυξανόμενος ανταγωνισμός στην υφιστάμενη βιομηχανική βάση Ελλάδος – Βουλγαρίας – Ρουμανίας ή εκ μέρους νέων πιθανών πόλων ενδιαφέροντος (στον τουρισμό πολιτισμό, υγεία).

 
Πηγή: Άποψη
Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.