anchor

ΑΒΑΡΑ: Επιφώνημα κατά την απομάκρυνση σκάφους από κάποιο σημείο

ΑΒΑΡΙΑ: Ζημιά πλoίoυ ή του φορτίου του από κακοκαιρία

ΑΒΑΡΙΣΜΑ: Απομάκρυνση σκάφους από την ακτή για να μη συγκρουσθεί ή προσαράξει

ΑΓΑΝΤΑ: Το σημείο που πιανόμαστε για να κρατηθούμε ή να σπρώξουμε κάποιο σκάφος. Επίσης μπορεί να είναι ο πάσσαλος στην ακτή που θα δέσουμε το σκάφος

ΑΓΚΟΙΝΗ: Σύρμα ή σχοινί που δένει τη σταυρωτή κεραία στο κατάρτι του ιστιοφόρου πλοίου

ΑΓΚΟΥΡΕΤΟ: Η μικρή άγκυρα βάρκας

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ: Όρμος κατάλληλος για να ρίξει άγκυρα το σκάφος, επίσης λέγεται και το λιμάνι

ΑΘΙΒΟΛΙΑ: Πέταγμα με το χέρι μικρού διχτύου στη θάλασσα

ΑΚΑΤΙΟ: Η μικρή βάρκα

ΑΚΑΤΟΣ: Μεγάλη βάρκα πλωτού που κινείται με πανιά ή κουπιά

ΑΚΡΟΒΟΛΙ: Βαρίδι από μολύβι

ΑΚΡΟΔΕΑ: Λεπτό σχοινί

ΑΚΡΟΔΕΣΜΟΣ: Ναυτικός κόμπος

ΑΚΡΟΠΡΩΡΟ: Η άκρη της πλώρης

ΑΚΤΑΙΟΣ: Αυτός που βρίσκεται κοντά στην ακτή

ΑΚΤΑΙΩΡΟΣ: Φύλακας ή πλοίο που φυλά τις ακτές

ΑΛΑΡΜΗ: Το αλμυρά νερά

ΑΜΜΟΥΔΑ: Θαλάσσιος βυθός με άμμο

ΑΜΠΑΡΙ: Το κήτος του πλοίου

ΑΝΑΒΑΘΡΑ: Η κινητή σκάλα πλωτού από σχοινί ή ξύλο

ΑΝΑΡΗΧΟΣ: Αυτός που δεν έχει μεγάλο βάθος

ΑΝΕΜΙ: Ασθενής άνεμος

ΑΝΕΜΟΓΑΛΟΥΔΑ: Ο πολύ δυνατός άνεμος

ΑΝΕΜΟΔΑΡΤΟΣ: Ο ταλαιπωρημένος από ανέμους

ΑΝΕΜΟΛΟΓΙ: Το ακτινωτό διάγραμμα πυξίδας

ΑΝΕΜΟΣΟΥΡΙ: Δυνατός άνεμος με βοή

ΑΝΕΜΟΧΟΛΟ: Δυνατός και ξαφνικός αέρας

ΑΝΕΜΟΚΟΥΝΗΜΑ: Θυελλώδης άνεμος

ΑΝΕΜΟΚΑΙΡΙ: Καιρός με πολλούς ανέμους

ΑΝΤΑΡΑ: Η μεγάλη κακοκαιρία

ΑΠΑΓΚΙΟ: Σημείο πoυ δεν το πιάνει ο αέρας

ΑΠΑΝΕΜΟΣ ή ΥΠΗΝΕΜΟΣ : Μέρος ήσυχο χωρίς αέρα

ΑΠΙΚΟΥ: Κάθομαι ακίνητος πάνω από κάτι

ΑΠΟΒΟΡΙ: Ασθενής βόρειος άνεμος

ΑΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ: Η ταραγμένη θάλασσα

ΑΠΟΝΕΡΑ: Τα νερά (το κύματα) που δημιουργεί το πλοίο καθώς κινείται

ΑΠΟΠΛΕΩ: Φεύγω από κάποιο λιμάνι

ΑΠΟΠΛΟΥΣ: Η έξοδος πλοίου από το λιμάνι

ΑΠΟΣΠΕΡΟΣ: Δυτικός άνεμος

ΑΠΟΧΕΣ: Στενή λουρίδα του βυθού συνήθως παράλληλη με την παραλία

ΑΠΟΧΗ: Μικρό φορητό δίχτυ

ΑΡΑΞΙΑ: Το ρίξιμο της άγκυρας

ΑΡΑΞΟΒΟΛΙ: Μέρος ήσυχο κοντά στη στεριά για να αγκυροβολήσει πλοίο

ΑΡΙΒΑΡΩ: Καταπλέω, φτάνω

ΑΡΜΕΝΙΖΩ: Πλέω με ανοικτά πανιά

ΑΡΜΗ: Το νερό της θάλασσας

ΑΡΜΠΟΥΡΟ: Το κατάρτι του πλοίου

ΑΡΟΔΟΥ: Η κίνηση του σκάφους μόνο με τη δύναμη του αέρα. Επίσης όταν έχουμε αγκυροβολήσει κάπου μόνο με την άγκυρα.

ΑΦΕΓΓΟΣ: Ο ουρανός τη νύχτα χωρίς άστρα

ΒΕΝΘΟΣ: Ο βυθός της θάλασσας

ΒΙΡΑ: Τράβα, σήκωσε

ΒΙΡΑΡΙΣΜΑ; Σήκωμα της άγκυρας

ΒΙΣΤΑΛΟΓΚΑ: Το αλιευτικό γυαλί

ΒΡΕΧΟΥΜΕΝΑ: Τα μέρη του σκάφους κάτω από την ίσαλο γραμμή

ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ: Ηλεκτρονική συσκευή που μετρά το βάθος του βυθού

ΓΑΡΛΙΝΟ: Σκοινί για να ανεβοκατεβάζουν την άγκυρα

ΓΑΦΑ: Γάντζος για να συγκρατεί την άγκυρα

ΓΕΜΟΣ: Το φορτίο τoυ πλοίου

ΓΕΔΕΚΙ: Το ρυμουλκούμενο σκάφος

ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ: Ο εργαζόμενος στην ακροθαλασσιά

ΓΙΑΛΩΝΩ: Πλησιάζω στην στεριά

ΓΟΛΕΤΑ: Πλοίο με δύο κατάρτια

ΓΟΥΛΙΑΣΜΑ / ΣΒΟΥΡΙΣΜΑ: Το τρίψιμο για να μαλακώσει το χταπόδι

ΓΡΙ-ΓΡΙ: Ψαροκάικο με πυροφάνι

ΓΡΥΠΑΡΗΣ: Αυτός που ψαρεύει με γρύπο

ΔΕΣΤΡΑ: Σίδερο στη προκυμαία για να δένουν τα σκάφη

ΔΙΑΒΑΘΡΑ: Σανίδα για να επικοινωνεί το σκάφος με τη στεριά

ΔΙΑΚΙ: Η λαβή του πηδαλίου

ΔΙΑΥΛΟΣ: Στενό που συνδέει δύο θάλασσες

ΔΙΓΟΦΙ: Εργαλείο για να ξεκολλούν τα όστρακα από το βυθό

ΔΙΝΗ: Η περιστροφική κίνηση του νερού

ΔΡΟΛΑΠΑΣ: Δυνατός αέρας με βροχή

ΕΙΣΠΛΕΩ: Μπαίνω σε κάποιο λιμάνι

ΕΚΤΑΜΑ: Το μήκος της αλυσίδα που συγκροτεί την άγκυρα και βρίσκεται μέσα στη θάλασσα

ΕΜΠΑΤΗ: Η είσοδος του πλοίου σε λιμάνι

ΕΝΑΛΙΟΣ: Αυτός που ανήκει στη θάλασσα

ΕΞΑΛΑ: Τα μέρη του σκάφους που είναι πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας

ΕΞΑΝΤΑΣ: Όργανο που προσδιορίζει το στίγμα

ΕΞΟΚΕΙΛΩ: Πέφτω στη στεριά

ΕΠΙΝΕΙΟ: Μικρό λιμάνι ή όρμος

ΕΡΜΑ: Βάρος στα αμπάρια για την ευστάθεια του πλοίου

ΘΑΛΑΜΙ: Φωλιά

ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΣ: Ο παλιός και έμπειρος ναυτικός

ΙΣΑΛΟΣ: Το μέρος του σκάφους που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της Θάλασσας

ΚΑΒΑΤΖΑΡΙΣΜΑ: Η παράκαμψη

ΚΑΒΟΣ: Χοντρό σχοινί πλοίου

ΚΑΜΠΑΝΕΛΙ: Στύλος που δένονται τα σχοινιά του σκάφους

ΚΑΛΑΡΩ: Ρίχνω τα δίχτυα στη Θάλασσα

ΚΑΡΓΑΡΙΣΜΑ: Σφίξιμο σχοινιών

ΚΑΡΝΑΓΙΟ: Μέρος που φτιάχνονται τα πλοία

ΚΑΤΑΠΛΕΩ: Έρχομαι από το πέλαγος στο λιμάνι

ΚΟΤΣΑΡΩ: Φέρνω το σκάφος κοντά σε κάποιο σημείο (Κοτσάρω το τρέιλερ στον κοτσαδόρο)

ΚΟΥΒΕΡΤΑ: Το επάνω μέρος του πλοίου

ΛΑΣΚΑ: Χαλαρά

ΛΑΣΚΑΡΩ: Χαλαρώνω το τέντωμα σχοινιού

ΛΙΜΙΩΝΑΣ: Το λιμάνι

MAΪNA: Πρόσταγμα που σημαίνει χαλάρωσε

ΜΑΛΑΓΡΑ: Φαγητό που ρίχνουν οι ψαράδες για να προσελκύουν τα ψάρια

ΜΑΝΟΥΒΡΑ: Ο χειρισμός του σκάφους όταν χρειάζεται να αποφύγει η να προσεγγίσει κάτι

ΜΕΤΖΑΒΟΛΤΑ: Το μπλέξιμο των αγκύρων

ΜΟΛΑ ή ΑΜΟΛΑ: Άφησε, ελευθέρωσε

ΜΟΥΡΑΓΙΟ: Το λιμάνι

ΜΟΥΤΣΟΣ: Ο δόκιμος ναύτης

ΜΠΟΣΙΚΑ: Χαλαρά, όχι καλά σφιγμένο

ΜΠΟΥΡΙΝΙ: Ξαφνική κακοκαιρία

ΜΥΧΟΣ: Το πιο βαθύ σημείο ενός λιμανιού ή κόλπου

ΜΩΛΟΣ: Προέκταση μέσα στην Θάλασσα

ΝΑΥΛΟΣ: Aντiτιμο για την μεταφορά φορτίου ή ανθρώπων

ΝΕΤΑΡΩ: Ισιώνω το σχοινί, το παραγάδι

ΝΕΩΡΙΟ: Μέρος που κατασκευάζονται σκάφη

ΝΤΟΚΟΣ: Μέρος που δένουν πολλά πλοία στο λιμάνι

ΞΑΝΕΜΙΑ: Μέρος που δεν το πιάνει ο αέρας

ΞΑΡΤΙ: Το σχοινί του πλοίου

ΞΕΜΠΟΤΣΑΡΩ: Αφήνω ελεύθερο κάτι που έχει δεθεί στο σκάφος

ΞΕΝΕΡΙΣΜΑ: Όταν βγαίνει η προπέλα του σκάφους από το νερό

ΞΕΡΑ: Βράχος στη μέση της Θάλασσας που φαίνεται δύσκολα

ΞΕΡΕΣ: Έχει μόνο βράχια ακανόνιστα και μεγάλα ανοίγματα

ΟΙΑΚΙΟ: Μικρό πηδάλιο σκάφους

ΟΡΜΙΣΚΟΣ: Το μικρό λιμάνι

ΟΡΜΙΖΩ: Αράζω το πλοίο

ΟΡΜΟΣ: Μέρος για αγκυροβόλιο

ΟΡΤΣΑ: Παράγγελμα. Προς το ρεύμα (κόντρα) του ανέμου

ΟΣΤΡΙΑ: Νότιος άνεμος

ΠΑΓΚΟΙ: Ο βυθός με μικρά βουναλάκια

ΠΑΛΑΜΑΡΙ: Χοντρό σχοινί που δένουμε το σκάφος

ΠΑΡΑΜΑΛΛΟ: Η κάθε πετονιά με αγκίστρι, από το παραγάδι

ΠΕΛΑΓΟΔΡΟΜΩ: Ταξιδεύω στο πέλαγος

ΠΡΥΜΝΑ: Το πίσω μέρος του σκάφους, εκεί όπου βρίσκεται το πηδάλιο

ΠΕΡΙΤΡΟΧΟ: Το σχοινί με κόμπους για το σήκωμα της άγκυρας

ΠΛΑΓΙΟΔΡΟΜΙΑ: Η πλεύση με τον άνεμο πλάι στο σκάφος

ΠΛΕΥΡΙΣΜΑ: Το πλησίασμα του σκάφους στη προκυμαία / ντόκο

ΠΛΩΡΗ: Το μπροστινό μέρος του πλοίου

ΠΟΔΙΣΜΑ: Η αλλαγή στην πλεύση του πλοίου

ΠΟΔΟΤΗΣ: Ο τιμονιέρης, ο λοστρόμος

ΠΟΝΤΖΑ: Παράγγελμα που σημαίνει Πήγαινε, πόδισε

ΠΟΝΤΙΖΩ: Ρίχνω την άγκυρα

ΠΟΡΤΟ: Λιμάνι

ΠΡΙΜΑ: Το ταξίδι με ούριο άνεμο

ΠΡΟΒΛΗΤΑ: Η φυσική ή τεχνητή προεξοχή στη θάλασσα

ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ: Όταν κολλήσει το πλοίο στο βυθό

ΠΡΟΣΩ: Διαταγή εκκίνησης προς τα εμπρός

ΠΡΥΜΑΤΣΑ: Σχοινιά της πρύμνης

ΡΑΔΑ: Αγκυροβόλιο σε ανοιχτό μέρος

ΡΕΜΕΝΤΖΟ: Χοντρό σχοινί που χρησιμοποιείται για το δέσιμο του σκάφους

ΡΟΤΑ: Η κατεύθυνση του πλοίου όταν ταξιδεύει

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ: Νερό με μεγάλη ποσότητα αλατιού για τη διατήρηση ψαριών

ΣΚΑΝΤΖΑ: Αλλαγή, μπαίνω στη Θέση κάποιου άλλου

ΣΚΟΠΕΛΟΣ: Ο βράχος που εξέχει λίγο από την επιφάνεια της Θάλασσας

ΤΙΜΟΝΕΜΑ: Ο χειρισμός του πηδαλίου ενός σκάφους

ΤΡΑΒΕΡΣΟ: Όταν το σκάφος χτυπιέται στα πλάγια από τα κύματα

ΤΡΑΓΑΝΕΣ: Είναι οι σχετικά ομαλοί βυθοί, που έχουν μόνο άμμο και πέτρες

ΤΡΟΚΑΔΕΣ: Μοιάζουν με τις τραγάνες αλλά ο βυθός τους είναι σκεπασμένος με μεγάλες πέτρες

ΥΦΑΛΑ: Τα μέρη του σκάφους που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της Θάλασσας

ΥΦΑΛΟΣ: Ο βράχος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ: Σημαία που χρησιμοποιούν τα σκάφη

ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΜΑ: Το ρίξιμο της άγκυρας

ΦΥΚΙΑΔΕΣ: Οι βυθοί με άμμο που σκεπάζονται από φύκια

ΨΑΡΟΤΟΠΟΣ: Μέρος με πολλά ψάρια

Share

By moschos

This is me :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.