01-03-07
Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο έργο κοινού ενδιαφέροντος «Εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Θαλασσίων Διαδρόμων στην Ανατολική Μεσόγειο» (Ελλάδος – Κύπρου – Ιταλίας – Μάλτας – Σλοβενίας), το οποίο θα προκηρυχθεί εντός του Μαρτίου 2007 από την Ελληνική πλευρά.

Σύμφωνα με την Απόφαση, στη δράση αυτή, συνολικού επιλέξιμου κόστους 4 εκ. Ευρώ, θα χορηγηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους 2 εκ. Ευρώ, ενώ 887.500 Ευρώ θα διατεθούν στην Ελλάδα.

Η σημασία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι αναμένεται να αναδείξει τις συνδέσεις και τις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη του θαλάσσιου διαδρόμου, αλλά και τα έργα που θα συμπεριληφθούν σε προτάσεις που θα υποβληθούν σε επόμενες προσκλήσεις.

Με το έργο διανοίγονται σημαντικές δυνατότητες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Ελληνικών λιμένων, που συνδυάζονται με την Εθνική Λιμενική

Share

By moschos

This is me :)