Οι Ελληνίδες τελευταίες στην ΕΕ στις γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι Ελληνίδες έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην ΕΕ Τελευταίες στην ΕΕ στις γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών Ενα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην ΕΕ καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς οι Ελληνίδες…

Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης Θαλάσσιων Διαδρόμων στην Ανατολική Μεσόγειο

01-03-07 Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο έργο κοινού ενδιαφέροντος «Εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Θαλασσίων Διαδρόμων στην Ανατολική Μεσόγειο» (Ελλάδος – Κύπρου – Ιταλίας…