Χιλιάδες ζωές θα σώσει η απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους

‘Επιτέλους αποκτήσαμε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το κάπνισμα. Ανακοινώθηκε πρόσφατα αλλά έχει μακρό χρονικό ορίζοντα εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων. Η Ιρλανδία, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό.…